-->

Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı Ekitap İndir | PDF | ePub | Mobi


Aynitap.com edebiyat kulübüne hoş geldiniz. Bugün Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını sizler için incelemeye aldık. Lütfen beğendiğiniz kitapları satın alınız. Unutmayın ki yeni kitaplar yayınlanmazsa bizlerinde var olması mümkün olmayacaktır. Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı için satın alma linkini de aşağıda vereceğiz. Şimdi kitabımıza geçelim:

Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı için yayınlanan açıklama ve basıl bülteni:
1.CİLT İÇİNDEKİLER Editörden / Uğur Polat / “Mağara Resimlerinden- Fmrı’a” / 5 Sunuş / Joseph Margolis / 13 I. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE FELSEFE - ESTETIK- ANTI- ESTETIK- ELEŞTIRI Jale N. Erzen ile Sanat ve Estetik Üzerine Söyleşi / 17 Joseph Margolis / Yaşamın Estetikleştirilmesindeki Tüm Dönemeçler / 33 Joseph Margolis / Estetik Algı / 49 Arthur C. Danto / Güzelliğin Suistimali / 54 Victor Shklovsky / “Teknik Olarak Sanat” / 77 Martin Heidegger / Nietzsche ve Sanatın İlkeleri Sanata Dair Beş İlke / 80 Jale N. Erzen / Doğu-Batı / 88 Oğuz Haşlakoğlu / Serebral Taşma Olarak Kendilik Bilinci: Çizgi / 96 Denis Dutton / “Fakat Onlar Bizim Sanat Anlayışımıza Sahip Değil” / 103 Jean Luc Marion / Tablonun İdolü veya Görkemi / 122 Ahmet Sait Akçay / Modern Sanat, Afrika ve “Primitivizm” / 134 Mevlüt Albayrak / Sanat ve Estetik Kavramlarının Tarihsel Serüveni / 141 Mustafa Uğur Karadeniz / Osmanlı Tasavvurunda Varlığın Ahenkli Birliğinin Düşünce ve Sanata Yansıması: Perspektifsizlik / 175 Nimet Keser / Sanat Eleştirisinin Tarihi ve Öncüleri: Antik Yunan’dan On Dokuzuncu Yüzyıla / 185 Recep Alpyağıl / “Esthétique”in Türkçedeki Arkeolojisi ve Cumhuriyet Döneminin ilk Estetik Kitabı: Bedîiyât Hülâsaları / 205 Recep Alpyağıl / Türkçede “Latin Harfleriyle Yazılan İlk Estetik Kitabı” Meselesi ve Mustafa Namık’ın Bediiyat Adlı Eseri / 223 Recep Alpyağıl / Türkçede “Arap Harfleriyle Yazılan Son Estetik Kitabı”: San’at Felsefesi / 234 Kasım Küçükalp / Heidegger’de Sanat-Hakikat İlişkisi: Sanat Eserinin Kökeni Üzerinden Bir Değerlendirme / 246 Ayşe Taşkent / Borges ve İbn Rüşd Arayışı: La Busca De Averroes / 263 Arthur C. Danto / Derin Yorum / 284 Mehmet Mengü / Modern ve Postmodern Sanat Nedir? / 287 Habip Türker / Plastik Anlamda Güzel Nedir? / 310 Derya Ölçener / Estetik Obje, Zihin ve Yargı / 317 M. Akif Duman / Bir Metafor Olarak Metafor / 330 Mehmet Karakuş / İhvân-I Safâ ve Immanuel Kant’ın Estetik Düşüncesinde Muhayyile Yetisi / 413 Ali Galip Yener / Estetikten Psikanalize Sanatta Arzu Kavramı Üzerine / 421 Levent Bayraktar / Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Estetik Çalışmaları / 431 Sadık Kılıç / Kur’an’ın Semantik Dünyasından Estetik ve Sanata Dair Esinler / 436 Ahmet Feyzi Korur / Teori ve Pratiğin Ötesinde Sanat / 453 Murat Bozkurt / W. Benjamin Bağlamında Sanatın Teknik, Estetik ve Ontolojik Boyutları / 471 Esra Yıldırım / Sanatsal Bir Temsil Biçimi Olarak ‘‘Kitsch’’ / 477 Döndü Tülay Özkul / Kamusal Alan Bağlamında Bir Kent Müzesi Örneği: Ata Buz Müzesi: / 484 Günhan Özhan / Felsefe, Yolda Olmaktır / 493 Enise Betül Danış / Aristotelesçi Sistemde Sanatın Doğası ve Sanatın Doğayı Tamamlaması / 499 Suat Soner Erenözlü / İnsan ve Sanat: İnsan Felsefesi Bağlamında Sanatın Diyalektiği / 509 Merve İpek / Ritüelleri ve Anlamları ile Maskenin Tarihi / 519 Hale Babadoğan Kaya / Zanaat mıydı Karagöz? Yoksa Sanat mı? / 535 Sercan Ünğan / ‘Düşüncede’n ‘Beden’e ‘Güzel’ Algısının Değişimine Dair / 543 Frıthjof Schuon / Sanatın İlke ve Kriterleri / 556 II. BÖLÜM: MIMARLIK–ŞEHIR- HEYKEL Jale N. Erzen / Mimar Sinan ve Mikelanj: İki Dahi İki Kültür / 579 Sadettin Ökten / Cami Merkezli Şehir / 590 Yusuf Civelek / Genişlemiş Sahasında Mimarlığın Sanatsal Oyunlarının İşlevi Üzerine / 593 Uğur Tuztaşı / “Millî Mimari” Romantizminin Görselliğinde “Türk Evi”nin Pitoresk İmgeselliği / 614 Ö. Eren Koyunoğlu / Modern Türk Heykel Sanatının Doğuşu / 639 İhsan Aktaş / Gül Kokan Şehir: Fez / 674 III. BÖLÜM: MODERN- ÇAĞDAŞ Uğur Tanyeli / Güncel Düşünce ve Sanatta İhlal ve Kuralyıkımı / 681 Nermin Saybaşılı / ‘Dalgalanıyordu(K)’: Vahit Tuna’nın Sesli Yerleştirmelerinde Dünyanın Tonu, Anlamın Tınısı / 687 Ahmet Dağ / Transhümanist Süreçte Sanatın Mahiyeti ve Geleceği / 709 Süreyya Su / Gerçekliğin Peşinde: Modernizmin Kısa Serüveni / 716 Sema Çevirici / Modern Sanat ve Temsil / 733 Şule Gece / Felsefe ve Sanatın Ahenksel Birleşimi; Soyut Sanat ve Felsefe İlişkisi / 749 Nazan Alioğlu / Çağdaş Sanatta Anlam Sorunu / 754 Rıfat Şahiner / Andy Warhol ve Ai Weiwei: Diyaloglar ve Karşılaşmalar / 768 Mehmet Yılmaz / Post-Portre / 782 Hakan Şarkdemir / Parodi ve Günümüz Sanatı / 786 Ceren Selmanpakoğlu / Sanatın Bitmeyen Sonu / 806 Özgül Kahraman / Bir Paradoks Olarak Doğa Yıkıcılar Sanat Yapıcılar / 821 Fatih Cam / Modern Sanat Algısı Bağlamında Hat Sanatı / 830 Mustafa Dikmen / Tüketilebilirlik Çağında Sanat ve Jean Baudrillard / 839 Rabia Çinçin / Domingo Notaro “Bir Türk Dostu İtalyan Ressam” / 850   2.CİLT İÇİNDEKİLER IV. BÖLÜM: KÜLTÜR-MEDENIYET-TARIH Joseph Margolis / Dansın Otografik Doğası / 863 Enis Batur / Sayfa / 875 Oğuz Adanır / Sinema ve Gerçeklik / İllüzyon-Simülasyon İlişkisi Üstüne Bir Deneme / 895 Jale N. Erzen / Joseph Margolıs – Israrlı Bir Pragmatist / 913 Zeynep Sayın ile Söyleşi / 920 Hans Belting / Sanat Tarihinin Sonu ve Günümüz Kültürü / 928 Hâshim Cabrera ile Söyleşi / 936 Beşir Ayvazoğlu ile Hece Dergisi Sanat Özel Sayısı Münasebeti ile…. / 943 Ömür Karslı / ‘Sanatın Tanımı Sorunu’nda Tanım Sorunu Üzerine Değerlendirme / 948 Muharrem Hafız / Modern Dönemde Kutsal-Sanat İlişkisinin Felsefi Temellendirilişi: İdealist, Varoluşçu ve Hermenötik Perspektif / 961 Nil Aynalı Eğler / Göl / 985 Hüseyin Yılmaz / Gelenekselci Ekolün Sanat Anlayışı / 994 Pınar Ülgen / Orta Çağ Avrupa’sında Kadınların Rönesansı-Edebiyat ve Sanat İkileminde Kadın İmgesi / 1021 Yalçın Çetinkaya / Varlığın Âhenginden Müzik Devrimine / 1026 Süleyman Uludağ / İslam ve Musiki / 1052 Vedat Ozan / Bir Mecra Olarak Koku / 1064 Kevser Çelik / Medeniyet Olarak Sanat / 1070 Martin Heidegger / Şiir / 1085 Yaşar Çoruhlu / Altaylardan Türkiye’ye, Türklerde Saç Örgüsü Geleneği ve Bunun Türk Sanat Eserleri, Türk Taş Heykel ve Mezar Taşlarındaki Yansımaları / 1093 Sergen Çirkin / Geç Kalmış Bir Rönesans’ın Hamisi: Türk Ocakları / 1119 Selçuk Mülayim / Aracısız Türk Sanatı / 1131 Evren Kutlay / Osmanlı’da Batı Müziği ve Müzisyenleri / 1142 Vural Yıldırım-Tarkan Koç / Estetik Müziğin Neresinde? / 1158 Banu Mustan Dönmez / Müziğin Ontolojisi: Müzikolojik Bir Soruşturma / 1163 Özgür Taburoğlu / Şark’ta Plastik Duyusu: Tanpınar’da Renk ve Işık / 1172 İbrahim Demirci / “San’at”ten “Sanat”a, “Sınaat”ten “Zenaat”a / 1190 Kurtuluş Kayalı / Türkiye Gerçeğini Roman Gerçeğine Dönüştürmenin Sınırlılıkları / 1195 Serkan Işın / Son Barbar Görsel Şiir / 1200 Nusret Çam / Hz. Yusuf İle Züleyha Kıssasındaki Estetik Unsurlar / 1207 Zeynep Altınköprü / Hindistan’da Türk-İslam Mimarisinin İlk Dönemi / 1245 Yunus Özmodanlı / Sinemada Robotlar, Yapay Zekâ ve Yapay Gerçeklik Anlatıları / 1258 Kemal Oruç / Yeni Başlayanlar İçin “Tiyatroyu Anlama” Rehberi / 1272 Mehmet Aycı / Üç Şair Üç Sanat / 1280 İrfan Çevik / Bir Bilge Sanat Derse / 1285 Kaan Doğan / “Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Yansımaları” / 1294 Celal Soydan / İkbal’in İdeal Toplum Yapısında Sanatın İşlevi / 1298 Saltuk Batu / Propaganda ve Sanat / 1307 “Parmakları ile Gören Ressam” Eşref Armağan ile Sanat Üzerine… / 1313 V. BÖLÜM: GELENEK-TÜRK- İSLÂM SANATI F. Çiçek Derman / Levnî: Musavvir, Müzehhib ve Şâir / 1323 M. Uğur Derman / 1897’deki Türk-Yunan Harbinden İki Latîf Hâtıra / 1332 Fatih Özkafa / İslâm Harflerinin Estetik Bir Form Olarak Ortaya Çıkışı / 1336 A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Denizci Ressamı Nakkaş Nigârî’ye Dair Yeni Bilgiler / 1347 A. Çağrı Başkurt / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Rönesans Çelebisi: Nasuh Bin Karagöz Bin Abdullah Nâm-ı Diğer Matrakçı Nasuh / 1358 Hikmet Barutçugil / Su Yüzü, Abru / 1370 Ruhi Konak / Minyatür Sanatında Rönesans Olgusu / 1385 Necmettin Tozlu / İslâm Sanatlarının Dayandığı Dünya Görüşü veya Felsefe Açısından Sanat / 1397 Osman Mutluel / Kur’an’da Güzellik Kavramının Ontolojik Temellendirmesi / 1415 İlyas Canikli / İslâm Kültüründe Resim Sanatına Reddiyeci Yaklaşımı Temellendirmede Kullanılan Rivayetin Kritiği / 1427 Enis Doko / Fizikteki Güzellik ve Anlamı Dirac İlkesi: Fiziğin Gizli Silahı Olarak Güzellik / 1444 VI. BÖLÜM: PSIKOLOJI- SOSYOLOJI- YARATICILIK- EĞITIM E. Timuçin Oral / Yaratıcılık: Özgün Bir Fenomen mi? Bir Hastalık Tezahürü mü? / 1457 İsmail Doğu / Tragedya: Doğuşu, Kaynakları, Amacı ve İslam Dünyasına Yansıması / 1465 Oğuz Dilmaç / 21. Yüzyıl İnsanını Yetiştirmede Sanat Eğitiminin Rolü / 1491 Mukadder Özdemir Balakoğlu / Şeklimizin İzinde / 1497 Serhat Soyşekerci / Hayvanlarda Beden-Ruh İkiliği ve “Kuyruk Acısı”: Batı Düşüncesinde Felsefi ve Sanatsal Bir Yolculuk / 1507 Uğurcan Kaçmaz / Lacan’ın Sanata Yaklaşımı / 1523 Süreyya Öztürk / Jung Psikolojisinin Pollock Eserlerinde Ortaya Çıkışı / 1541 Vefa Taşdelen / Stefan Zweig’da Sanatsal Yaratıcılığın Sırrı Sorunu / 1558 Mehmet Kahraman / Yaratıcılığın Doğası / 1574 Serdar Arhan / Geçmişten Günümüze Millî Eğitim Şûralarında Sanat Eğitimi ile İlgili Alınan Kararlar / 1584 VII. BÖLÜM: BILIM –TIP Oliver Leaman / “Etkinin Etkisi” İslam Kültürü Hakkında Nasıl Konuşmamalı? / 1605 Ali Akay / Perspektif Üzerine / 1616 Hilmi Uysal / İnsan Elinin Evrimini Anlamak ve Sanatsal Yaratıdaki Yeri / 1626 H. Tuğrul Atasoy ile Söyleşi / İnsan Neden Sanat Yapar? / 1632 Sinan Canan / İnsan Neden Sanat Üretir? / 1655 Valérie Gonzalez / İbnü’l-Heysem Estetiğinde Evrensellik ve Çağdaşlık / 1664 Nilüfer Öndin / Rönesans Sanatı ve Bilim / 1670 VIII. BÖLÜM: MEDYA- YAYIN – KITAP- İLETIŞIM Taşkın Takış / Antimodern Estet Bir Tavır: Charles Péguy / 1685 Uğur Bakır / Reklamcılıkta Güzellik Fenomeni: Satın Alınan Bir Olgu Olarak Güzellik ve Metalaşan Beden / 1692 Mustafa Uçurum / Tolstoy’un Sanatı ve Sanatçıları / 1697 IX. BÖLÜM: SERGI- KÜRATÖRLÜK- MÜZE- PROJE Marcus Graf / Türkiye’de Küratöryel Pratiğin Tarihi ve Bugünü Üzerine / 1705 Cemile Kaptan ile Resim Hastanesi Projesi Üzerine Söyleşi… / 108 Gülbin Fırat Onat / Müze Ziyaretçisi Şairler ve İkaros’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara / 1717 KATKIDA BULUNANLAR / 1725

***** Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını için satın alma linkleri:
Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını satın al

***** Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı indirme linkleri:
Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını PDF İndir
Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını ePub İndir
Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını Mobi İndir

***** Sizler için bugün Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını ele aldık. Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı için mümkün olduğunca fazla bilgiye yer vermek istedik. Bu bağlamda Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabının yazarı, Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabının fiyatı ve Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı yayınlanma yılı gibi bilgilere yer verdik. Umarız Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı için oluşturduğumuz yazımız hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki kitap inceleme yazımızda görüşmek dileğiyle.

Not: Bu web sitesi sadece Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı için tanıtım yapmaktadır. Hiçbir şekilde sunucularında dosya barındırmamakta ve korsan kitapçılığı desteklememektedir.

Değerli okuyucumuz Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabını beğendiyseniz emeğe saygı olarak mutlaka satın almanızı tavsiye ederiz. Sayı: 294/295/296 2021 Hece Aylık Edebiyat Dergisi Özel Sayısı:42 (2 Cilt) Sanat Özel Sayısı kitabı yazarının sizlere daha fazla kitap sunabilmesi için bunun önemli olduğunu unutmayınız.

***** Sitemizde en çok okunan kitapları incelemek için buraya tıklayınız.

0 Yorum :

Yorum Gönder

Adsense Reklam (Yayın Üstü)

Adsense Reklam (Yayın Ortası)

Adsense Reklam (Yayın Ortası)

Adsense Reklam (Yayın Altı)KIRIK LİNK VE SİLİNMİŞ KİTAP BİLDİRMEK İÇİN TIKLAYIN